Fundusze inwestycyjne

Co to jest fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny lokuje zebrane od klientów środki pieniężne w różnych papierach wartościowych, takich jak: akcje, obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego. Podstawową zasadą strategii inwestycyjnej funduszu jest wypracowanie zysku przy ograniczonym ryzyku. Fundusz inwestycyjny to oferta dla klientów, którzy chcą korzystnie zainwestować swoje nadwyżki finansowe, a nie mają odpowiedniej wiedzy inwestycyjnej, wolnego czasu oraz dostępu do informacji o rynkach finansowych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *